Preklady a tlmočenie

Veronika Maťúšová – VM Translation

Kto som?

Veronika Maťúšová, profesionálna prekladateľka a tlmočníčka s bohatou praxou – na konte mám zatiaľ okolo 2000 normostrán prekladov odovzdaných načas a v adekvátnej kvalite a viac ako 200 odtlmočených hodín. Sústreďujem sa najmä na texty z oblasti medicíny, medicínskej techniky a farmácie a na marketingové texty (webové stránky, reklamné materiály). Okrem odborného prekladu sa venujem aj prekladu beletrie a zatiaľ mi vyšli tri knihy – Dcéry strážcu majáka (2017), Stratený list (2017) a Sila mentorov (2018).

Absolvovala som Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo anglického a francúzskeho jazyka a počas štúdia som dvakrát obsadila 2. miesto v súťaži Prekladateľská univerziáda (za umelecký a za odborný preklad). Napísala som viacero odborných článkov publikovaných v časopise Kritika prekladu a v celosvetovej edícii diela Alice in the World of Wonderlands. Od roku 2016 som členkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) a Mensy Slovensko.

S čím vám môžem pomôcť?

Ak hľadáte hladko plynúci ústny či písomný preklad z/do anglického a francúzskeho jazyka s presnou terminológiou, ktorý neruší vašich klientov, spolu s profesionálnym prístupom, ste na správnom mieste. Vďaka môjmu špecializovanému prekladateľskému vzdelaniu sa nemusíte obávať ani o praktickú stránku prekladu alebo tlmočenia.

Korektúry

Korektúry prekladov a pôvodných textov v slovenčine, angličtine a francúzštine.

Referencie

© 2017 VM Translation | Všeobecné obchodné podmienky | Vytvorila: Zuzana Majláthová